Prace alpinistyczne w przestrzeniach zamkniętych

Przestrzeń zamknięta oznacza przestrzeń, która ma ograniczone otwory wejściowe i wyjściowe, a także jest w niej niewystarczająca wentylacja naturalna. Nie jest to przestrzeń przygotowana do ciągłego przebywania w niej pracowników. Z tego też względu praca w przestrzeniach zamkniętych, a także zbiornikach należy do prac szczególnie niebezpiecznych.

Ważne!
Przed rozpoczęciem pracy w zbiorniku pracownikowi lub pracownikom należy zapewnić asekurację przez co najmniej jedną osobę pozostającą na powierzchni. Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość wydobycia ich, a w razie zagrożenia niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących –w razie potrzeby – udzielić pomocy.

Prace w przestrzeniach zamkniętych

Wykorzystanie technik alpinistycznych w usługach pozwala na szybkie dotarcie do miejsc trudnodostępnych i wykonanie specjalistycznych prac na wysokościach. Do tych zadań kierujemy wyspecjalizowane zespoły alpinistów przemysłowych, którzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia.

Nasza firma wykonuje prace w zamkniętych przestrzeniach, takich jak:
– czyszczenie kotłów i silosów różnego typu;
– mycie kotłów, elektrofiltrów, kanałów spalin i innych instalacji przemysłowych;
– wykonywanie pomiarów grubości płaszcza w zbiornikach, kotłach, silosach;
– prace w tankach technologicznych, zbiornikach, cyklonach, szachtach, studzienkach;
– prace antykorozyjne różnego rodzaju.

Zobacz nasze zrealizowane projekty - nasze realizacje.